Töötoad kohalikul tasandil – Sulcise Noored

//Töötoad kohalikul tasandil – Sulcise Noored

The organization Sulcis Youth implemented the local laboratories with young people active in their community. Together with the policy makers, they analyzed and discussed the problems tagged giving them possible solutions to implement in the future.
Organisatsioon Sulcise Noored viisid töötoad läbi koos noortega, kes on on kogukonnas aktiivsed. Koos poliitikakujundajatega nad analüüsisid ja diskuteerisid tõstatatud probleemide üle ja võimalike lahenduste üle tulevikus.

Facebook

2015-09-18T02:11:25+00:00