Töötoad kohalikul tasandil – MEMOVE

//Töötoad kohalikul tasandil – MEMOVE

The organization MEMOVE organized the local workshops in order to analyze the questionnaires filled by young people. Youngsters and policy makers were involved and did a great job together.
Facebook link
Organisatsioon MEMOVE korraldas töötoad, et analüüsida noorte poolt täidetud küsimustikke. Noored ja poliitikakujundajad olid kaasatud tegevusse ning tegid suurepärast koostööd.

Facebook’i link

2015-09-18T02:09:55+00:00