Projekto užbaigimas

//Projekto užbaigimas

18 mėnesių trukmės projektas “Kelkite problemą, raskite atsakymą!” priartėjo prie pabaigos. Tačiau partnerių organizacijų dar ne visas darbas atliktas, todėl organizacijos ir toliau tęs interaktyvios platformos sklaidą, siekdami jaunimo dalyvavimo, nes šioje platformoje viso pasaulio jaunimas gali diskutuoti tomis temomis ir klausimais, kurie jiems atrodo aktualūs, bei rasti atsakymus į jiems rūpimas problemas savo bendraamžių įnašo dėka.
Įneškite ir savo įnašą įeidami į sekciją Interact – Raise a problem, get an answer!

2015-06-24T22:46:32+00:00