Naujenos

/Naujenos

Projekto užbaigimas

18 mėnesių trukmės projektas “Kelkite problemą, raskite atsakymą!” priartėjo prie pabaigos. Tačiau partnerių organizacijų dar ne visas darbas atliktas, todėl organizacijos ir toliau tęs interaktyvios platformos sklaidą, siekdami jaunimo dalyvavimo, nes šioje platformoje viso pasaulio jaunimas gali diskutuoti tomis temomis ir klausimais, kurie jiems atrodo aktualūs, bei rasti atsakymus į jiems rūpimas problemas savo bendraamžių įnašo dėka.
Įneškite ir savo įnašą įeidami į sekciją Interact – Raise a problem, get an […]

Projekto užbaigimas 2015-06-24T22:46:32+00:00

Susitikimas su ES parlamento nariais Briuselyje

Sausio 28 dieną projektas “Kelkite problemą, raskite atsakymą!” buvo pristatytas Europos parlamento vice prezidentui Antonio Tajani ir MPE Lara Comi bei Salvatore Cicu.

Tai buvo svarbi proga pristatyti jiems visų partnerių darbą ir pasiektus rezultatus.

Norėdami pamatyti daugiau nuotraukų pasižiūrėkite albumą Facebook

An article is available on the Italian newspaper “La Nuova Sardegna”

 

 

Susitikimas su ES parlamento nariais Briuselyje 2017-11-04T16:36:32+00:00

Praktiniai seminarai vietose – Urban Style

Organizacija Urban Style suorganizavo praktinius seminarus jaunimui, įtraukdama juos į daugybę kultūrinių renginių. Jie diskutavo apie savo bendruomenės problemas ir bandė sugalvoti naujų renginių, kurie spręstų aktualius klausimus įtraukdami jaunimą.

Praktiniai seminarai vietose – Urban Style 2015-06-24T23:03:29+00:00

Praktiniai seminarai vietose – Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Nacionalinis socialinės integracijos institutas Lietuvoje organizavo vietines laboratorijas su vietiniu jaunimu su tikslu aptarti bendruomenės problemas ir išvystyti naujas strategijas bei sprendimus.

Facebook link

Praktiniai seminarai vietose – Nacionalinis socialinės integracijos institutas 2015-06-24T23:07:27+00:00