About

/About
About 2019-05-14T18:31:22+00:00

Kokkuvõte:

explanation-mark-563x1024

“Tõstata probleem, saa sellele vastus!” on projekt, mis kestab 17 kuud ja viiakse ellu 4 riigis (Eesti, Itaalia, Leedu ja Rumeenia) 8 noorteorganisatsiooni poolt, mis tegelevad aktiivselt noorte osaluse vallas.

 

Projekti eesmärk on luua platvorm heade praktikate ja poliitikate vahetamiseks, mida noored saaksid kasutada selleks, et algatada reaalseid muutusi oma ühiskonnas. Seega on platvormil kasulik töövahend, millel pole geograafilisi piiranguid inimestele, kes tahavad rohkem teada teiste maade parimatest praktikatest ja poliitikatest.

 

Projekti käigus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil korraldatud üritused kaasavad enam kui 1000 noort otseselt ja veel suuremat hulka noori ka kaudselt.

 

Projekt “Tõstata probleem, saa sellele vastus!” tahab jõuda võimalikult paljude noorteni ja anda neile võimaluse teada saada teiste riikide parimaid praktikaid ja teadmisi, mida kasutada selleks, et tekitada muutusi kogukonnas, kus nad elavad.

Projekti eesmärgid:

Millised on projekti “Tõstata probleem, saa sellele vastus!” eesmärgid? • Anda noortele teadmisi ja pädevusi aktiivsest osalusest ja kodanikuaktiivsusest.• Aidata noortele mõista, et nendest võib ka palju oleneda muutuste algatamisel nende     kogukonnas. • Innustada ja julgustada noori aktiivselt välja ütlema ideid leidmaks lahendusi   probleemidele, mis mõjutavad nende kohaliku kogukonna elu ja ka kogu Euroopa    ühiskonda.• Luua kontakt noorte ja poliitikakujundajate vahel, et nad saaksid üheskoos esile tuua kogukonna ees olevaid probleeme ja leida nendele lahendusi.• Soodustada suhtlemist erineva kultuurilise ja sotsiaalse taustaga inimeste vahel.

Riigid:

Kõik partnerriigid (Itaalia, Eesti, Rumeenia, Leedu), mis on kaasatud projekti, korraldavad erinevaid tegevusi kohalikul tasandil, et tõsta noorte teadlikkust sellest, et neil on ka võimalik mõjutada kohaliku kogukonna elu ja algatada muutusi.

Noortele jagatakse ankeete ja korraldatakse kohtumisi selleks, et analüüsida noorte poolt tõstatatud probleeme.  Tänu parimate praktikate ja poliitikate kogumisele, saavad platformi kasutajad üle kogu maailma ülevaate Euroopa Liidu maadest ja saavad ideid ja inspiratsiooni uute projektide algatamiseks, mis toovad positiivseid muutusi nende kogukondadesse.

Kirjeldus:

Projekti käigus korraldatavad tegevused kaohalikul ja rahvusvahelisel tasandil kaasavad enam kui 1000 noort inimest otseselt ja veel enam noori kaudselt.

Tegevused

  • Kohalik tasand:

Sissejuhatavad konverentsid

Noorte osalust puudutavate parimate praktikate ja poliitikate kogumine.

Küsimustike/ankeetide jagamine noorte seas, et teda saada seda, mis kõige rohkem tekitab muret kohalikus kogukonnas.

Töötoad, kus noored arutavad küsimustikes esiletoodud probleeme koos poliitika kujundajatega, analüüsivad neid ja proovivad leida neile lahendusi.

Rahvusvaheline tasand:

  • Sissejuhatav kohtumine Itaalias
  • Rahvusvaheline kohtumine Rumeenias
  • Vahekokkuvõtete tegemine Leedus
  • Euroopa Komisjoni külastamine Brüsselis
  • Lõppkokkuvõtete tegemine Eestis